Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Thông tin chung

Loài sồi

Có bao nhiêu cây sồi sống? Cây sồi được coi là một cây lâu đời, thường được liên kết với sự khôn ngoan và độ bền. Và vì lý do tốt. Tuổi thọ của một cây sồi lên tới 5 thế kỷ, mặc dù trong lịch sử có những mẫu vật sống hơn 1000 năm. Mô tả về gỗ sồi.
ĐọC Thêm